ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    

ประกาศ

ภาควิชาชีววิทยาได้ทำการติดตั้งเครื่องสแกนบัตรผ่านเข้า-ออกห้องปฏิบัติการ
ห้องปฏิบัติการกลาง 1 ห้องเตรียมสารเคมี และห้อง cold room
ทั้งนี้นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้าใช้งานห้องดังกล่าว สามารถกรอกแบบฟอร์ม
พร้อมให้อาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นต์ชื่อรับรอง
และรับบัตรได้ที่คุณบังอร (โดยมีค่ามัดจำบัตร 100 บาท ซึ่งจะคืนให้เมื่อคืนบัตร)
จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

Download แบบฟอร์มที่นี่

 


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แนะนำ/ติชมภาควิชาได้ ที่นี่