ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    

ติดต่อภาควิชา

แนะนำ/ติชมภาควิชาชีววิทยา

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งอยู่ที่ตึก Sc. 03 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่อยู่:
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ.เมือง จ. ขอนแก่น
40002

E-mail: biology@kku.in.th
Website: biology.kku.in.th
Facebook: www.facebook.com/groups/bigy.kku

โทรศัพท์: (043)202531 (สายตรง) หรือ 42176, 42177(ภายใน)
โทรสาร: (043)202530


ปฏิทินหัวหน้าภาควิชา
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แนะนำ/ติชมภาควิชาได้ ที่นี่