สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    

กำหนดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอบปลายภาค ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 596/2563 เกี่ยวกับการขยายวันสอบ ขอย้ำว่าวิชาเหล่านี้ได้รับอนุมัติให้จัดสอบนอกตาราง (หมายความว่าไม่ได้เลื่อนตามประกาศดังกล่าว) ดังนั้นวิชาเหล่านี้จึงมีการจัดสอบ online ตามกำหนดการเดิมหรือตามที่แจ้งโดยอาจารย์ประจำวิชาก่อนหน้านี้
1. SC112501 และ 311244 Elementary Genetics
2. SC112502 และ 311245 Elementary Genetics Laboratory
3. SC111101 General Botany
4. SC111102 General Botany Laboratory
5. SC111302 General Zoology Laboratory
6. SC111301 General Zoology

วิชาเหล่านี้ ขอให้ตรวจสอบเว็บไซต์ ilearn เพื่อตรวจสอบวัน เวลา และทำข้อสอบออนไลน์

ส่วนรายวิชาเหล่านี้ จะทำการเลื่อนสอบเป็นหลังวันที่ 12 เมษายน 2563 ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 596/2563
1. SC101003 Biology II
2. SC101004 Biology II Laboratory
3. SC101013/311115 Biology for Agriculture II
4. SC101014 Biology for Agriculture II Laboratory
5. SC112305 Vertebrates

ขอให้นักศึกษาติดตามประกาศจากคณะวิทยาศาสตร์ต่อไป

สำหรับวิชาอื่น ๆ ของสาขาชีววิทยา เป็นการสอบนอกตารางโดยผู้สอนจะทำการนัดหมายกับนักศึกษาเอง

 


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แนะนำ/ติชมภาควิชาได้ ที่นี่