สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    

ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษาทุกท่าน ทดลองใช้งานสื่อการสอนวิดีโอ Jove - Science Education ซึ่งได้เปิดให้ทดลองใช้งานได้ฟรีเป็นเวลา 1 เดือน (ต้องดูภายในมหาวิทยาลัยหรือเชื่อมต่อกับเครือข่ายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเท่านั้น) ซึ่งในระยะทดลองใช้งานสามารถดูวิดีโอสื่อการสอนได้ทุกวิดีโอในหมวดต่าง ๆ คือ

- Basic Biology
- Advanced Biology
- Environmental Science

 


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แนะนำ/ติชมภาควิชาได้ ที่นี่