สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    

ศิษย์เก่าภาควิชาชีววิทยาทุกท่านที่ลงทะเบียนในฐานข้อมูลศิษย์เก่า ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะได้สิทธิ์การเป็น BIO.privilege ซึ่งจะได้รับสิทธิ์พิเศษมากมายได้แก่

1. ได้รับข้อมูลข่าวสาร จดหมายข่าว เกี่ยวกับกิจกรรมและความเคลื่อนไหวในภาควิชาฯ
2. สิทธิ์พิเศษส่วนลดค่าลงทะเบียนในการประชุมวิชาการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดโดยภาควิชาฯ
3. สิทธิ์พิเศษอื่น ๆ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

การเป็นสมาชิก BIO.privilege ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เพียงเป็นศิษย์เก่าภาควิชาชีววิทยา และลงทะเบียนในฐานข้อมูลศิษย์เก่า เท่านั้น

-> ฐานข้อมูลศิษย์เก่า <-

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แนะนำ/ติชมภาควิชาได้ ที่นี่