สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    


แนะนำ/ติชมภาควิชา

ข้อเสนอแนะของท่านมีค่าสำหรับเรา กรุณาแนะนำ/ติชม บอกเล่าสิ่งที่ท่านชื่นชอบเกี่ยวกับภาควิชา หรือสิ่งที่ควรปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
กรุณาให้ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หรืออีเมล์ เพื่อการติดต่อในภายหลัง
หรือท่านสามารถติดต่อภาควิชาได้ที่
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ. ขอนแก่น 40002
E-mail: biology@kku.in.th
โทรศัพท์: (043)202531 (สายตรง) หรือ 42176, 42177(ภายใน)
โทรสาร: (043)202530

 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แนะนำ/ติชมภาควิชาได้ ที่นี่