สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    อาภรณ์ หวังวิวัฒน์สิน

ชื่อ-นามสกุล: อาภรณ์ หวังวิวัฒน์สิน (Arporn Wangwiwatsin)
ตำแหน่ง: อาจารย์
ห้องทำงาน:
E-mail: arpowa@kku.ac.th
Website:
การศึกษา: BSc (Hons) (Zoology), U of Bristol; PhD (Biological Science at Sanger Institute) U of Cambridge

สาขาที่สนใจ: Parasitology, Host-parasite interactions, Bioinformatics

วิชาที่สอน:
=== BSc programme ===
311484 + 311485 -------- Parasitology
311270 + 311271 -------- Invertebrate
Sc111301 + Sc111302 --- General Zoology
311491 ------------------- Seminar in Biology
Sc101011 ---------------- Biology for Agriculture

=== MSc programme ===
Sc147008 --------------- Science Communication (MSc for Biology Teachers)

งานวิจัยหรืองานที่สนใจ:
We are interested in two major research fields: 1) infection biology of all sort of parasites, and 2) applications of genomics and other -omics to biological problems.

Our currently work is at an intersect of the two; we are focusing on parasitic worms, and we use genomic and transcriptomic approaches to guide functional characterisation of genes and to investigate molecular mechanisms that underly survival of the hosts and the parasites. In essence, better understanding of the infection biology could contribute to disease intervention, and the knowledge on molecular interactions could be applied to other biomedical areas beyond parasitology.

*Students who are interested in working with me doesn't need to have excellent English skills (don't let this page put you off) but they need to be open, willing to learn new things, and to have keen enthusiasm in science. ;-)

บทความและสิ่งตีพิมพ์:
=== RESEARCH OUTPUTS ===

Hahnel, S., Wheeler, N., Lu, Z., Wangwiwatsin, A., McVeigh, P., Maule, A., Berriman, M., Day, T., Ribeiro, P., and Grevelding, C. G. (2018). Tissue-specific transcriptome analyses provide new insights into GPCR signalling in adult Schistosoma mansoni. PLOS Pathogens, 14(1), doi:10.1371/journal.ppat.1006718.

PhD thesis (2017): Transcriptomic studies on host-parasite interactions in Schistosoma mansoni intramammalian stages. University of Cambridge. Available at ftp://ftp.sanger.ac.uk/pub/resources/theses/aw17/

Wangwiwatsin, A. & Protasio, A. V. (2015). Genome Watch. Adaptation: it?s a bug?s race. Nature Review Microbiology, 13, 401, doi:10.1038/nrmicro3514. (Non-peer-review)

Roman-Garcia, P., Quiros-Gonzalez, I., Mottram, L., Lieben, L., Sharan, K., Wangwiwatsin, A., Tubio, J., Lewis, K., Wilkinson, D., Santhanam, B., Sarper, N., Clare, S., Vassiliou, G. S., Velagapudi, V. R., Dougan, G., and Yadav, V. K. (2014). Vitamin B12-dependent taurine synthesis regulates growth and bone mass. The Journal of Clinical Investigation, 124(7), 2988? 3002, doi:10.1172/JCI72606.

อื่น ๆ:
=== SELECTED SCIENCE COMMUNICATION & PUBLIC ENGAGEMENT ===

2018 ------------ Judging panel and a commentator for pre-schoolLab at KKU Science Festival
2018 ------------ Famelab Thailand National Finalist
2015 - 2017 ---- Tour guide of the Public Engagement team at the Wellcome Sanger Institute
2017 & 2016 --- Interactive science talks at the Cambridge Science Festival
2016 ------------ I'm a Scientist, Get me out of here - Parasite Zone winner
2016 ------------ FameLab Cambridge finalist
2015 ------------ Event provider at Annual School Science Conference, University of Westminster
2014 ------------ Enrolled in the Rising Stars public engagement programme, University of Cambridge
2014 - 2016 ---- Biology subject coordinator of Cambridge Hands-on Science (CHaOS) group
2013 - 2015 ---- Writer and editor for BlueSci (Cambridge student-run science magazine)
2011 - 2012 ---- Volunteer at the At-Bristol Interactive Science Centre

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แนะนำ/ติชมภาควิชาได้ ที่นี่