สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    จันทร์ทิพย์ ช่วยเงิน

ชื่อ-นามสกุล: จันทร์ทิพย์ ช่วยเงิน (Chantip Chuaynkern)
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ห้องทำงาน: ภาควิชาชีววิทยา ห้อง 3213
E-mail: ichant@kku.ac.th
Website:
การศึกษา: ปริญญาเอก (สัตววิทยา)

สาขาที่สนใจ: ชีววิทยาของสัตว์มีกระดูกสันหลัง

วิชาที่สอน:
311 380 สัตว์มีกระดูกสันหลัง
311 381 ปฏิบัติการสัตว์มีกระดูกสันหลัง
311 388 วิทยาสัตว์เลื้อยคลาน
311 105 Biological science

งานวิจัยหรืองานที่สนใจ:
ชีววิทยาของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน

บทความและสิ่งตีพิมพ์:
Chuaynkern, Y., Ohler, A., Inthara, C., Kumtong, P. and Dubois, A. 2004. The recent distribution of Rana milleti Smith, 1921 in mainland Southeast Asia with the first record of Cambodia. The Natural History Journal of Chulalongkorn University 4: 1-13.

Chuaynkern, Y. and Inthara, C. 2004. Record of egg-laying by Indo-Chinese sand snake Psammophis condanarus (Merrem, 1820) in captivity. Journal of Wildlife in Thailand (in press).

Inthara, C., Chuaynkern, Y. and Kumtong, P. 2004. A recent survey of the herpetofauna in Khao Ang Ru Ni wildlife sanctuary from Southeastern Thailand. Journal of Wildlife in Thailand (in press).

อื่น ๆ:

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แนะนำ/ติชมภาควิชาได้ ที่นี่