สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    จันทร์ทิพย์ ช่วยเงิน

ชื่อ-นามสกุล: จันทร์ทิพย์ ช่วยเงิน (Chantip Chuaynkern)
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ห้องทำงาน: ภาควิชาชีววิทยา ห้อง 3213
E-mail: ichant@kku.ac.th
Website:
การศึกษา: ปริญญาเอก (สัตววิทยา)

สาขาที่สนใจ: ชีววิทยาของสัตว์มีกระดูกสันหลัง

วิชาที่สอน:
311 380 สัตว์มีกระดูกสันหลัง
311 381 ปฏิบัติการสัตว์มีกระดูกสันหลัง
311 388 วิทยาสัตว์เลื้อยคลาน
311 105 Biological science

งานวิจัยหรืองานที่สนใจ:
ชีววิทยาของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน

บทความและสิ่งตีพิมพ์:
Nurngsomsri, P., C. Chuaynkern, P. Duengkae, W. Sanguansombat, L.L. Grismer and Y. Chuaynkern. 2019. Cyrtodactylus leegrismeri Chan and Norhayati, 2010 (Sauria: Gekkonidae): A first country record for Thailand. Songklanakarin Journal of Science and Technology 41(6): 1319-1327.
Chuaynkern, C., N. Kaewtongkum, P. Duengkae and Y. Chuaynkern. 2019. Tadpoles of Khao Wang frog Humerana miopus (Amphibia, Ranidae): Description of external morphology and buccal anatomy. Maejo International Journal of Science and Technology 13(3): 217-230.
Thongproh, P., P. Duengkae, P. Ratree, E. Phetcharat, W. Kingwongsa, W. Jaitrong, Y. Chuaynkern and C. Chuaynkern. 2019. Species diversity and prey items of amphibians in Yoddom Wildlife Sanctuary, northeastern Thailand. Biodiversitas 20(9): 1718-1732.
Chuaynkern, Y., P. Duengkae, C. Chuaynkern, K. Pinthong and A. Tanomthong. 2019. Enhydris subtaeniata (Bourret 1934) (Serpentes: Homalopsidae): New distribution record and map. Herpetology Notes 12: 561-564.
Thongproh, P., C. Chuaynkern, P. Duengake, P. Ratree, W. Khunkanha, E. Phecharat, W. Kingwongsa and Y. Chuaynkern. 2019. A study of food items of reptiles in Yoddom Wildlife Sanctuary, Ubon Ratchathani Province by using fecal pellet analysis. Pp. 127-131. In: Proceedings of Thai Forest Ecological Research Network, T-FERN#8. D. Marod (ed). 24-25 January 2019, Khon Kaen Unviersity, Khon Kaen, Thailand.

อื่น ๆ:
Patawang, I., A. Tanomtong, Y. Chuaynekrn, C. Chuaynkern and P. Duengkae. 2015. Karyotype homology between Calotes versicolor and C. mystaceus (Squamata, Agamidae) from northeastern Thailand. Nucleus. Nucleus DOI 10.1007/s13237-015-0142-3.
Oonraun, W., P. Duengkae, C. Chuaynkern and Y. Chuaynkern. 2015. A relative abundance of Quasipaa fasciculispina between interior and exterior areas of Khao Soi Dao Wildlife Sanctuary, Chanthaburi Province. Journal of Wildlife in Thailand 22: 141-154.
Chuaynkern, Y., P. Duengkae, C. Chuaynkern and W. Chitchamnong. 2015. Isopachys borealis Lang & B?hme, 1990 (Squamata: Scincidae): New distribution record and map. Check List 11(1): 1-3.
Grosjean S. and Inthara C. 2016. Molecular identifications and descriptions of the tadpoles of Rhacophorus kio Ohler & Delorme, 2006 and Rhacophorus rhodopus Liu & Hu, 1960 (Amphibia: Anura: Rhacophoridae). Zoosystema 38 (2): 267-282. http://dx.doi.org/10.5252/z2016n2a5
Chuaynkern, C., Machan, D., Duengkae, P. and Chuaynkern, Y. 2017. External and buccal morphologies of Glyphoglossus guttulatus, Microhyla butleri and Microhyla pulchra (Anura: Microhylidae). Journal of Wildlife in Thailand 24(1): 1-12.
Thongproh, P., Youjaroen, M., Chuaynkern, Y., Chuaynkern, C., Ratree, P., Duengkae, P., Phetcharat, E., Maiprom, W., Ungprombundith, W. and Wongpaiseart, T. 2018. On the identities of Rhacophorus jarujini Matsui and Panha, 2006 and Rhacophorus orlovi Ziegler and K?hler, 2001 (Amphibia, Anura, Rhacophoridae) from Thailand. Maejo International Journal of Science and Technology 12(1): 36-50.
Thongproh, P., Chuaynkern, C., Hanjavanit, C., Chuaynkern, Y., Ratree, P., Duengkae, P., Phetcharat, E. and Kingwongsa, W. 2018. Histological differentiation of gular skin between male and female Micryletta inornata (Boulenger, 1890) from Yoddom Wildlife Sanctuary, Ubon Ratchathani Province, Thailand. Alytes 36(1-4): 54-62.
Chuaynkern, C., Kaewtongkum, N., Ohler, A., Duengkae, P., Duangjai, S., Makchai, S. and Chuaynkern, Y. 2018. First description of the Nanorana (Chaparana) aenea (Smith, 1922) tadpole from northern Thailand and additional information on the Quasipaa (Eripaa) fasciculispina (Inger, 1970) tadpole buccopharyngeal anatomy. Alytes 36(1-4): 93-108.
Phusaensri, S., Kaewboribut, T. Phummisutthigoon, S., Kaewtongkum, N., Youjaruen, M., Tongpun, P., Khongcharoensuk, H., Nurngsomsri, P., Chuaynkern, C., Duengkae, P. and Chuaynkern, Y. 2018. Theloderma petilum (Anura: Rhacophoridae): a new country record for Thailand. Alytes 36(1-4): 289-299.
Dowwiangkan, T., Ponpituk, Y., Chuaynkern, C., Chuaynkern, Y. and Duengkae, P. 2018. Population and habitat selection of the Tylototriton uyenoi in the Maesa-Kogma Biosphere Reserve, Chiang Mai Province, northern Thailand. Alytes 36(1-4): 300-313.
Moonasa, B., P. Thongproh, E. Phetcharat, W. Kingwongsa, P. Ratree, P. Duengkae, T. Somdee, Y. Chuaynkern and C. Chuaynkern. 2018. The stomach contents of some anuran tadpoles from Thailand. Journal of Wildlife in Thailand 25: 21-40.
Chuaynkern, Y., P. Nurngsomsri, C. Chuaynkern, P. Duengkae and S. Karaphan. 2018. Cyrtodactylus elok Dring, 1979 (Sauria, Gekkonidae): A first country record for Thailand. Biodiversitas 19(6): 2111-2117.
Youjaroen, M., C. Chuaynkern, Y. Chuaynkern, P. Duengkae, W. Taksintum and R. Phochayavanich. 2018. Distribution of Rhacophorus feae Boulenger, 1893 and Rhacophorus maximus G?nther, 1858 (Anura: Rhacophoridae) in Thailand. Russian Journal of Herpetology 25(3): 165-171.

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แนะนำ/ติชมภาควิชาได้ ที่นี่