สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    มณฑิรา มณฑาทอง

ชื่อ-นามสกุล: มณฑิรา มณฑาทอง (Monthira Monthatong)
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ห้องทำงาน: ตึก Sc 03 ห้อง 323
E-mail: monmon@kku.ac.th
Website:
การศึกษา: Ph.D.(Molecular Genetics), Univ. of Manchester, UK

สาขาที่สนใจ: พันธุศาสตร์

วิชาที่สอน:

งานวิจัยหรืองานที่สนใจ:
1. การศึกษาแบบแผน RAPD ของไรน้ำนางฟ้า
2. เซลล์พันธุศาสตร์ของไรน้ำนางฟ้า

บทความและสิ่งตีพิมพ์:
Cornell, M., Evans, D. A., Mann, R., Fostier, M., Flasza, M., Monthatong, M., Artavanis-Tsakonas, S., and Baron, M. 1999. The Drosophila melanogaster suppressor of deltex gene, a regulator of the notch receptor signalling pathway, is an E3 class ubiquitin ligase. Genetics 152: 567-576.

อื่น ๆ:

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แนะนำ/ติชมภาควิชาได้ ที่นี่