สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง

ชื่อ-นามสกุล: พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง (Pimwadee Pornpongrungrueng)
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
ห้องทำงาน: SC3320
E-mail: ppimwa@kku.ac.th
Website:
การศึกษา: Ph.D. (Plant Systematics), University of Aarhus, Denmark

สาขาที่สนใจ: อนุกรมวิธานพืช

วิชาที่สอน:

งานวิจัยหรืองานที่สนใจ:
อนุกรมวิธานและความหลากหลายของพืชดอก

บทความและสิ่งตีพิมพ์:
- Pornpongrungrueng, P. and Chantaranothai, P. 2002. Pollen morphology of the tribe Inuleae (Compositae) in Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany). 30: 116-123.

- Pornpongrungrueng, P., Borchsenius, F., Englund, M., Anderberg A.A. & Gustafsson, M.H.G. 2007. Phylogenetic relationships in Blumea (Asteraceae: Inuleae) as evidenced by molecular and morphological data. Plant Systematics and Evolution. 269: 223 ? 243.

- Pornpongrungrueng, P., Borchsenius, F. & Gustafsson, M.H.G. 2009. Interrelationships within Blumea (Inuleae, Asteraceae) and the utility of the 5S-NTS in species-level phylogeny reconstruction. Taxon 58: 1181-1193.
Englund, M.,
- Pornpongrungrueng, P., Gustafsson, M.H.G. and Anderberg, A.A. 2009. Phylogenetic relationships and generic delimitation in Inuleae subtribe Inulinae (Asteraceae) based on ITS and cpDNA sequence data. Cladistics 25(4): 319-352.

- Al-Anbari, A.K., Kanawapee, N., Al-Khesraji, T.A., Al-Jewari, H., Al-Mashhadani, A., Barusrux, B., Pornpongrungrueng, P. and Theerakulpisut, P. 2014. Genetic diversity of Citrus (Rutaceae) in Iraq based on random amplified polymorphic DNA (RAPD) markers. African Journal of Agricultural Research 9(11): 1012-1019.

- Al-Hadeethy, M., Al-Mashhadani, A., Al-Khesraji, T., Barusrux, B., Al-Jewari, H., Theerakulpisut, P. and Pornpongrungrueng, P. 2014. Pollen morphology of Verbascum (Scrophulariaceae) in northern and central of Iraq. Bangladesh Journal of Plant Taxonomy 21(2): 159-165.

- Kochaiphat, P., Trias-Blasi, A. & Pornpongrungrueng, P. 2014. A new combination and new records of Tetrastigma (Vitaceae) from Thailand. Phytotaxa 183(4): 272?278.

- Staples, G., Phoutthavong, K, Traiperm, P. and Pornpongrungrueng, P. 2014. A corrected and expanded checklist of Convolvulaceae from Lao PDR. Thai Journal of Botany 6(1): 79-87.

- Staples, G., Traiperm, P., Sugau, J. B. and Pornpongrungrueng, P. 2014. Ipomoea cambodiensis Gagnep. & Courchet (Convolvulaceae) recharacterised with notes on its distribution and ecology. Adansonia 36(2): 351-357.

- Vanijajiva, O., Pornpongrungrueng, P. and Pongamornkul, W. 2014. Kleinia grandiflora (Asteraceae: Senecioneae), a species and genus newly discovered in Thailand. Phytotaxa 159(1): 017?022.

- AL-Anbari, A.K., Barusrux, S., Pornpongrungrueng, P. and Theerakulpisut, P. 2015. Pollen grain morphology of Citrus (Rutaceae) in Iraq. In: International Conference on Plant, Marine and Environmental Sciences (PMES-2015). Jan. 1-2, 2015 Kuala Lumpur (Malaysia). Pp 6-11.

- Krachai, P. & Pornpongrungrueng, P. 2015. Pollen morphology of Combretaceae from Thailand and its taxonomic significance. Thai Forest Bulletin (Botany) 43: 4-14.

- Thammarong, W., Chantaranothai, P. & Pornpongrungrueng, P. 2015. A new species of Barringtonia (Lecythidaceae) from Thailand and taxonomic notes on B. schmidtii. Phytotaxa 239(1): 73-81.

- Pornpongrungrueng, P., Gustafsson, M.H.G., Borchsenius, F., Koyama, H. & Chantaranothai, P. 2016. Blumea (Compositae: Inuleae) in continental Southeast Asia. Kew Bulletin 71(1): 1-46.

- Kochaipat, P., Trias-Blasi, A. & Pornpongrungrueng, P. 2016. Two new species of Tetrastigma (Miq.) Planch. (Vitaceae) from Thailand. European Journal of Taxonomy. 201: 1-12.

- Koyama, H., Bunwong, S., Pornpongrungrueng, P. and Nicholas Hind, D.J. 2016. Compositae (Asteraceae). In Flora of Thailand Vol. 13 part 2. Santisuk, T. and Balslev, H. (Eds.). Forest Herbarium, Royal Forest Department, Bangkok. pp. 143 ? 428.

- Pornpongrungrueng, P., Parnell, J.A.N., Hodkinson, T.R. & Chantaranothai, P. 2017. Phyllanthus kaweesakii (Phyllanthaceae), a new species from Thailand. Botany 95: 567?577.

- Pornpongrungrueng, P. 2017. Dipsacaceae. In Flora of Thailand Volume 13 part 3 Santisuk, T. and Balslev, H. (Eds.). Forest Herbarium, Royal Forest Department, Bangkok. pp. 1 ? 5.

- Thammarong, W., Chantaranothai, P. & Pornpongrungrueng, P.2017. Three new species of Barringtonia (Lecythidaceae) from Myanmar and Vietnam. Phytotaxa 309 (2): 151?158.

- Ninkaew, S., Balslev, H., Pornpongrungrueng, P. and Chantaranothai, P. 2017. Crotalaria L. (Fabaceae: Faboideae) in continental Southeast Asia. Phytotaxa 320(1): 1?74.

- Ninkaew, S., Pornpongrungrueng, P, Balslev, H. and Chantaranothai, P. 2017. Seed morphology of nineteen Crotalaria L. (Fabaceae) species in Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 45(1): 47-57.

- Pornpongrungrueng, P. and Chantaranothai, P. 2018. Olacaceae. In Flora of Thailand Vol. 14 Part 1.

- Santisuk, T. and Balslev, H. (Eds.). Pp. 46-67. Prachachon Co. Ltd., Bangkok.

- Thammarong, W., Chantaranothai, P., Parnell, J.A.N., Hodkinson, T.R. and Pornpongrungrueng, P. 2019. Pollen morphology of Lecythidaceae in Southeast Asia. Thai Forest Bulletin (Botany) 47(1): 55?68.

- Pornpongrungrueng, P., Chantaranothai, P., Parnell, J.A.N. and Hodkinson, T.R. 2019. Two new species of Phyllanthus (Phyllanthaceae) from Thailand. Phytokeys 136: 35?44.

- Munsuk, M., Suksathan, P. and Pornpongrungrueng, P. 2020. Leontopodium andersonii (Asteraceae), a new genus record for Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 48(1): 21?23.

- Srisuk, T., Chamchumroon, V. and Pornpongrungrueng, P. 2020. New records of the genus Psychotria (Rubiaceae) from Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 48(2): 101?107.

- Vanijajiva, O. and Pornpongrungrueng, P. 2020. Inter-primer binding site (iPBS) markers reveal the population genetic diversity and structure of tropical climbing Cissampelopsis (Asteraceae) in Thailand. Biodiversitas 21(9): 3919?3928.

- Sim?es, A.R.G., Pisuttimarn, P., Pornpongrungrueng, P. and Chatrou, L.W. 2020. New combinations in Decalobanthus (Convolvulaceae). Kew Bulletin 75: 55, https://doi.org/10.1007/s12225-020-09907-2.

- Eserman, L.A., Sosef, M.S.M., Sim?o-Bianchini, R., Utteridge, T.M.A., Barbosa, J.C.J., Buril, M.T., Chatrou, L.W., Clay, K., Delgado, G., Desquilbet, T.E., Ferreira, P.P.A., Grande Allende, J.R., Hern?ndez, A.L., Huerta-Ramos, G., Jarret, R.L., Kojima, R.K., Landrein, S., Louren?o, J.A.A.M., De Man, I., Miller, R.E., More, S., Moreira, A.L.C., Mwanga-Mwanga, I., Nhanala, S., Pastore, M., Petrongari, F.S., Pisuttimarn, P., Pornpongrungrueng, P., Rifkin, J., Santos, F.D.S., Shimpale, V.B., Silva, S.S., Stinchcombe, J.R., Traiperm, P., Vasconcelos, L.V., Wang, M.L., Villordon, A., Yang, J., Yencho, G.C., Heider, B. and Sim?es, A.R.G. 2020. (2786) Proposal to change the conserved type of Ipomoea, nom. cons. (Convolvulaceae). Taxon 69(6): 1369?1371.

-Thammarong, W., Chantaranothai, P. and Pornpongrungrueng, P. 2020. Lecythidaceae. In Flora of Thailand Vol. 14 Part 4. Kongkanda, C. and Balslev, H. (Eds.). Pp. 516?539. The Forest Herbarium, Royal Forest Department, Bangkok.

- Trias-Blasi, A., Parnell, J.A.N., Pornpongrungrueng, P. and Kochaiphat, P. 2020. Vitaceae. In Flora of Thailand Vol. 14 Part 4. Kongkanda, C. and Balslev, H. (Eds.). Pp. 588?669. The Forest Herbarium, Royal Forest Department, Bangkok.

- Sim?es, A.R.G., Pisuttimarn, P., Luz, C.F.P., Furness, C., Pornpongrungrueng, P. and Chatrou, L.W. 2021. Palynological characterization of the Southeast Asian woody climbers Decalobanthus Ooststr. (Convolvulaceae). Grana 60(5): 356-369.

- Suparman, S., Pornpongrungrueng, P. and Chantaranothai, P. 2021. Notes on the genus Ardisia (Primulaceae) in Thailand and Peninsular Malaysia. Thai Forest Bulletin (Botany) 49(2): 236?240.

- Somteds, A., Kanokmedhakul, K., Chaiyosang, B., Yahuafai, J., Laphookhieo, S., Phukhatmuen, P., Pornpongrungrueng, P. and Kanokmedhakul, S. 2022. Cytotoxic and ?-glucosidase inhibitory metabolites from twigs and leaves of Phyllanthus mirabilis, a species endemic to limestone mountains. Phytochemistry 194 (2022) 113028. https://doi.org/10.1016/j.phytochem.2021.113028


อื่น ๆ:

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น