สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    พรพิมล เจียระนัยปรีเปรม

ชื่อ-นามสกุล: พรพิมล เจียระนัยปรีเปรม (Pornpimol Jearranaiprepame)
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ห้องทำงาน:
E-mail: porjea@kku.ac.th
Website:
การศึกษา: Ph.D.(Zoology), Univ. College Cork, Ireland

สาขาที่สนใจ: Histology, Fish Pathology

วิชาที่สอน:

งานวิจัยหรืองานที่สนใจ:
1. การเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อสัตว์
2. การศึกษาไวรัสก่อโรคในสัตว์น้ำ

บทความและสิ่งตีพิมพ์:

อื่น ๆ:

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แนะนำ/ติชมภาควิชาได้ ที่นี่