สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    ประนอม จันทรโณทัย

ชื่อ-นามสกุล: ประนอม จันทรโณทัย (Pranom Chantaranothai)
ตำแหน่ง: ศาสตราจารย์
ห้องทำงาน:
E-mail: pranom@kku.ac.th
Website:
การศึกษา: Ph.D. (Plant Taxonomy) University of Dublin, Ireland

สาขาที่สนใจ: อนุกรมวิธานของพืช

วิชาที่สอน:

งานวิจัยหรืองานที่สนใจ:

บทความและสิ่งตีพิมพ์:
- Chantaranothai, P. and Parnell, J. 1988. Breeding biology of some Thai Syzygium spp. Proceedings of 25th Anniversary of Aarhus University, Denmark.
- Chantaranothai, P. and Parnell, J. 1993. New taxa & combinations in Cleistocalyx and Syzygium. Kew Bulletin 48(3): 589-610.
- Chantaranothai. P. and Parnell, J. 1994. A revision of Acmena, Cleistocalyx, Eugenia s.s and Syzygium (Myrtacee) in Thailand. Thai Forest Bulletin
(Botany) 21: 1-123.
- Chantaranthai, P. and Parnell, J. 1994. The breeding biology of some Thai Syzygium species. Tropical Ecology 35(2): 199-208.
- Chantaranothai, P. 1995. Barringtonia J.R. Forster & G. Forster in Thailand. Kew Bulletin 55(4): 677-694.
- Chantaranothai, P. 1995. Six new species of Barringtonia (Lecythidaceae). Kew Bulletin 50(4): 695-705.
- Chantaranothai, P. 1996. Pouteria malaccensis (Sapotaceae), new to Thailand. Phytologia 80(2): 140-141.
- Parnell, J. and Chantaranothai, P. 1996. A new combination in Cleistocalyx (Myrtaceae). Novon 6(2): 201.
- Chantaranothai, P. 1997. Palynological studies in the family Melastomataceae from Thailand. Grana 36(3): 146-159.
- Chantaranothai, P. 1998. Four New Species of Madhuca (Sapotaceae) from Thailand. Nordic Journal of Botany 18(3): (in press).
- Chantaranothai, P. 1998. Palaquium hansenii, a new species of Sapotaceae from Thailand. Nordic Journal of Botany 18(3): (in press).
- Chantaranothai, P. 1998. A new species of Barringtonia (Lecythidaceae) from Peninsular Malaysia. Gandens Bulletin Singapore 48(2): (in press)
- Chantaranothai, P. 1998. Two new combination in Madhuca (Sapotaceae). Novon (in press).
- Kukongviriyapan V, Janyacharoen T, Kukongviriyapan U, Laupattarakasaem P, Kanokmedhakul S, Chantaranothai P. 2003. Hepatoprotective and antioxidant activities of Tetracera loureiri. Phytotherapy Research 17 (7): 717-721.
- Parnell JAN, Simpson DA, Moat J, Kirkup DW, Chantaranothai P, Boyce PC, Bygrave P, Dransfield S, Jebb MHP, Macklin J, Meade C, Middleton DJ, Muasya AM, Prajaksood A, Pendry CA, Pooma R, Suddee S, Wilkin P. 2003. Plant collecting spread and densities: their potential impact on biogeographical studies in Thailand. Journal of Biogeography 30 (2): 193-209.

อื่น ๆ:

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น