สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    ทศพล เตโช

ชื่อ-นามสกุล: ทศพล เตโช (Todsapol Techo)
ตำแหน่ง: อาจารย์
ห้องทำงาน: 3308
E-mail: todste@kku.ac.th
Website:
การศึกษา:

สาขาที่สนใจ: Systems Biology, Bioinformatics, Molecular Genetics

วิชาที่สอน:

งานวิจัยหรืองานที่สนใจ:

บทความและสิ่งตีพิมพ์:

อื่น ๆ:

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แนะนำ/ติชมภาควิชาได้ ที่นี่