สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    ทศพล เตโช

ชื่อ-นามสกุล: ทศพล เตโช (Todsapol Techo)
ตำแหน่ง: อาจารย์
ห้องทำงาน: 3308
E-mail: todste@kku.ac.th
Website:
การศึกษา: PhD (Biology)

สาขาที่สนใจ: Systems Biology, Bioinformatics, Molecular Genetics

วิชาที่สอน:
ELEMENTARY GENETICS
ELEMENTARY GENETICS LABORATORY

งานวิจัยหรืองานที่สนใจ:
กลไกการตอบสนองของสิ่งมีชีวิตต่อสิ่งแวดล้อม

การประยุคต์ใช้ Machine Learning ในการศึกษาด้านชีววิทยาระดับโมเลกุล

บทความและสิ่งตีพิมพ์:
Chantaraamporn, J., Phumikhet, P., Nguantad, S., Techo, T., & Charoensawan, V. (2022). Machine Learning Applications for Transcription Level and Phenotype Predictions. IUBMB life.

Kerdsomboon, K., Techo, T., Limcharoensuk, T., Tatip, S., & Auesukaree, C. (2022). Low phosphate mitigates cadmium induced oxidative stress in Saccharomyces cerevisiae by enhancing endogenous antioxidant defence system. Environmental Microbiology, 24(2), 707-720.

Techo, T., Charoenpuntaweesin, S., & Auesukaree, C. (2020). Involvement of the cell wall integrity pathway in protection against cadmium and arsenate stresses in Saccharomyces cerevisiae. Applied and Environmental Microbiology.

Techo, T., Jindarungrueng, S., Tatip, S., Limcharoensuk, T., Pokethitiyook, P., Kruatrachue, M., & Auesukaree, C. (2020). Vacuolar H+ ATPase is involved in preventing heavy metal induced oxidative stress in Saccharomyces cerevisiae. Environmental Microbiology, 22(6), 2403-2418.

Charoenbhakdi, S., Dokpikul, T., Burphan, T., Techo, T., & Auesukaree, C. (2016). Vacuolar H+ ATPase protects Saccharomyces cerevisiae cells against ethanol induced oxidative and cell wall stresses. Applied and environmental microbiology, 82(10), 3121-3130.

อื่น ๆ:

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น