สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    วัฒนชัย ล้นทม

ชื่อ-นามสกุล: วัฒนชัย ล้นทม (Watanachai Lontom)
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ห้องทำงาน: 3306 อาคาร Sc. 03
E-mail: watalo@kku.ac.th
Website:
การศึกษา: ปร.ด. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาที่สนใจ: สรีรวิทยาของพืช

วิชาที่สอน:
Plant Physiology
Plant Growth and Development
Plant Molecular Biology

งานวิจัยหรืองานที่สนใจ:
สรีรวิทยาและชีววิทยาระดับโมเลกุลของการสะสมและสลายน้ำตาลซูโครสในอ้อย

บทความและสิ่งตีพิมพ์:
1. Lontom, W., Kosittrakun, M. and Lingle, S.E. 2006. The activities of acid invertases in HoCP 96-540 and L 97-128 sugarcane during ripening and after harvest. In: RGJ-Ph.D. Congress VII, 20-22 April 2006, Jomtien Palm Beach Hotel & Resort, Pattaya, Chon Buri, Thailand.

2. Lontom, W., Kosittrakun, M. and Lingle, S.E. 2006. The activities of acid invertases in HoCP 96-540 and L 97-128 sugarcane during ripening and after harvest. In: ASA-CSSA-SSSA 2006 International Meetings, 12-16 November 2006, Indiana Convention Center, Indianapolis, Indiana, U.S.A.

3. Lontom, W., Kosittrakun, M., Weerathaworn, P., Wangsomnuk, P. and Zhu, Y.J. 2008. Sucrose catabolism in harvested sugarcane stalks: influence of storage temperature and duration. In: 6th National Technical Seminar on Postharvest Technology, 14-15 August 2008, Charoen Thani Princess Hotel, Khon Kaen, Thailand.

4. Lontom, W., Kosittrakun, M. and Lingle, S.E. 2008. Relationship of acid invertase activities to sugar content in sugarcane internodes during ripening and after harvest. Thai Journal of Agricultural Science 41: 143-151.

5. Lontom, W., Kosittrakun, M., Weerathaworn, P., Wangsomnuk, P. and Zhu, Y.J. 2009. Impact of storage temperature and duration on sucrose catabolism in harvested sugarcane stalks. Sugar Tech 11: 146-153.

6. Lontom, W., Kosittrakun, M., Weerathaworn, P., Wangsomnuk, P. and Zhu, Y.J. 2009. Quantitative real-time RT-PCR analysis of SAI gene expression in sugarcane internodes during postharvest storage. In: Agricultural Biotechnology International Conference 2009, 23-25 September 2009, Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailand.

7. Kulya, J., Lontom, W., Bunnag, S. and Teerakulpisut, P. 2011. Cleome gynandra L. (C4 plant) shows higher tolerance of salt stress than its C3 close relative, C. viscosa L. AAB Bioflux 3: 59-66.

อื่น ๆ:

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แนะนำ/ติชมภาควิชาได้ ที่นี่