สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    ยอดชาย ช่วยเงิน

ชื่อ-นามสกุล: ยอดชาย ช่วยเงิน ()
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ห้องทำงาน: 3214
E-mail: yodchaiy@kku.ac.th
Website:
การศึกษา: Ph.D.(Zoologie)

สาขาที่สนใจ: สัตว์มีกระดูกสันหลัง สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก สัตว์เลื้อยคลาน

วิชาที่สอน:
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
SC 101 001 Biology 1
SC 101 002 Biology Laboratory 1
SC 101 012 Biology for Agriculture Laboratory 1
SC 101 013 Biology for Agriculture 2
SC 101 018 General Biology Laboratory
SC 101 016 Biology for Health Science Laboratory
SC 111 001 Fundamental Biology
SC 111 002 Fundamental Biology Laboratory
SC 111 301 General Zoology
SC 111 302 General Zoology Laboratory
SC 112 003 Research Methodology in Biology
SC 112 009 Biological Drawing
SC 112 0111 Field Biology
SC 112 012 Field Biology Laboratory
SC 112 305 Vertebrates
SC 112 306 Vertebrates Laboratory
SC 113 407 Herpetology
SC 113 408 Herpetology Laboratory
SC 113 409 Animal Behavior
SC 114 314 Research Project in Biology
SC 114 761 Seminar in Biology

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
SC 117 006 Systematics
SC 117 313 Zoogeography
SC 117 314 Biology of Amphibians
SC 117 320 Biology of Reptiles
SC 117 321 Ornithology Classification of Organisms
SC 117 322 Mammalogy
SC 117 323 Biology of Fish
SC 117 891 Seminar in Biology
SC 117 894 Special Studies in Biology
SC 117 898 Thesis
SC 117 899 Thesis

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู
SC 147 005 Ecology for Teachers
SC 147 304 Applied Zoology

งานวิจัยหรืองานที่สนใจ:

บทความและสิ่งตีพิมพ์:
BOOK/BOOK CHAPTER
1. Makchai, S., Chuechat, C., Chuaynkern, Y. 2019. Collecting and preservating amphibian & reptile specimens. Pp.112-125. In: Taxonomic Sample Preparation. Natural History Museum, National Science Museum. [in Thai]
2. Makchai, S., Chuaynkern, Y., Safoowong, M., Cota, M. 2017. Amphibians of Northern Thailand. Natural History Museum, National Science Museum. [in Thai]
3. Duengkae, P., Chuaynkern, Y., Chaiyes, A., Ponpituk, Y., Siri, S. 2016. Amphibians of Thailand. Biodiversity-based Economy Development Office, Bangkok. [in Thai]
4. Duengkae, P., Chuaynkern, Y., Chaiyes, A., Ponpituk, Y., Siri, S. 2016. Reptiles of Thailand. Volume 1. Biodiversity-based Economy Development Office, Bangkok. [in Thai]
5. Duengkae, P., Chuaynkern, Y., Chaiyes, A., Ponpituk, Y., Siri, S. 2016. Reptiles of Thailand. Volume 2. Biodiversity-based Economy Development Office, Bangkok. [in Thai]
6. Chuaynkern, Y., Duengkae, P. 2014. Decline of amphibians in Thailand. Pp. 233-263 in ?Conservation Biology of Amphibian of Asia?, ed by H. Heatwole and I. Das, vol. 11 in ?Amphibian Biology?. Natural History Publication, Borneo. 396 p.
7. Chuaynkern, Y. 2011. Technique for preparing amphibian specimens. In Manual for Preparing Scientific Specimens, Y. Chuaynkern (ed.). pp. 77-82. National Science Museum, Pathum Thani. [In Thai]
8. Nabhitabhata, J., Chan-ard, T., Chuaynkern, Y. ?2000?2004. Checklist of Amphibians and Reptiles in Thailand. Office of Environmental Policy and Planning. 152 p.
9. Thong-aree, S., Chan-ard, T., Chuaynkern, Y., Mongsup, A. 2003. Amphibians in Hala-Bala Forests. Pa Pru Pa Hala-Bala Wildlife Research Station, Department of National Park, Wildlife and Plants. 79 p. [In Thai]
10. Chan-ard, T., Vilasri, V., Teerawatananon, A., Chantarasuwan, B., Chuaynkern, Y., Jaitrong, W. 2002. Rangit Great Plain Thailand?s Natural Heritage Site. National Science Museum, Pathum Thani. 226 p.

PROCEEDINGS
1. Samranruen, D., Teampanpong, J., Chuaynkern, Y., P. Duangkae. 2019. Diet of Acanthosaura lepidogaster in Hill evergreen forest, Mae Sa-Kog Ma Biosphere Reserve, Chiang Mai Province. Pp. 179-187, In Proceeding of Forestry Report Year 2019. [in Thai]
2. Makchai, S., Chuechat, C., Chuaynkern, Y., Thongboonkue, Y. 2019. Species diversity of reptiles in limestone area of Thum Phet-Thum Thong Forest Park, Nakhon Sawan Province, Central Thailand. Pp. 132-136. In: Proceedings of Thai Forest Ecological Research Network, T-FERN#8. D. Marod (ed). 24-25 January 2019, Khon Kaen Unviersity, Khon Kaen, Thailand. [in Thai]
3. Thongproh, P., Chuaynkern, C., Duengake, P. Ratree, P., Khunkanha, W., Phecharat, E., Kingwongsa, W., Chuaynkern, Y. 2019. A study of food items of reptiles in Yoddom Wildlife Sanctuary, Ubon Ratchathani Province by using fecal pellet analysis. Pp. 127-131. In: Proceedings of Thai Forest Ecological Research Network, T-FERN#8. D. Marod (ed). 24-25 January 2019, Khon Kaen Unviersity, Khon Kaen, Thailand. [in Thai]
4. Ponpituk, Y., Songchan, R., Duengkae, P., Chuaynkern, Y., Hasin, S. 2015. Diet of amphibians in Hill Evergreen Forest at Doi Suthep-Pui National Park, Chiang Mai Province and Phu Luang Wildlife Sanctuary, Loei Province. [in Thai]
5. Kaewtongkum, N., Chuaynkern, Y., Duangjai, S., Ratree, P., Kamsook, M., Makchai, S., Sangarang, S., Duengkae, P., Chuaynkern, C. 2014. Morphological and buccal anatomies of Megophryidae tadpoles from Umphang District, Tak Province. In: Proceedings of the 4th TST Conference. Pp. 51-59. Naresuan University, Phitsanulok.
6. Kaewtongkum, N., Chuaynkern, C., Thongproh, P., Chuaynkern, Y., Phetcharat, E., Maiprom, W., Ratree, P., Duengkae, P. 2014. Buccal description of Rhacophorus jarujini Matsui and Panha, 2006 from Northeastern Thailand. In: Proceedings of the 40th Congress on Science and Technology of Thailand (STT40). Pp. 760-767.
7. Nurngsomsri, P., Chuaynkern, Y., Chuaynkern, C., Duengkae, P., Sribandit, P., Wongnak, T., Ittiporn, K., Ouchan, C., Eimampai, K. 2014. Variation and recent distribution of Cyrtodactylus interdigitalis Ulber, 1993 from Thailand. In: Proceedings of the 40th Congress on Science and Technology of Thailand (STT40). Pp. 753-759.
8. Na Nongkhai, V., Chuaynkern, Y., Tanomtong, A. 2014. A first analysis of nucleolar organizer regions (NORs) in raccoon butterflyfish, Chaetodon lunula (Perciformes: Chaetodontidae). In: the 4th International Conference on Science and Social Science 2014: Integrated Creative Research for Local Development toward the Asean Economic Community (ICSSS 2014). Pp. 410-417. Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham.
9. Chaiyes, A., Duengkae, P., Chuaynkern, Y., Pongpattananurak, N. 2013. Projected impact of climate change on the potential distribution of amphibians in Thailand: a case study of the Crocodile newt (Tylototriton verrucosus). In: International Workshop on Ecological Knowledge for Adaptation on Climate Change, pp. 52-56. Sri Nakhon Khuen Khan Park, Samut Prakarn Province.
10. Nabhitabhata, J., Chua-ngu, S., Chuaynkern, Y., Chan-ard, T. 2003. Study on the diversity and biogeographical of herpetofauna in Khao Luang National Park, Nakhon Si Thammarat. BRT Research Report, Bangkok. [In Thai with English abstract]
11. Chan-ard, T., Chuaynkern, Y., Thong-aree, S. 2003. Species diversity of amphibians and reptiles in Hala-Bala Wildlife Sanctuary. In BRT Research Reports 2003, V. Baimai and R. Tantalakha (eds.). pp. 245-258. Chuan Printing Press Ltd., Bangkok. [In Thai with English abstract]


RESEARCH ARTICLE
1. Grismer, L.L., Rujirawan, A., Yodthong, S., Stuart, B.L., Duc, M.L., Le, D.T., Chuaynkern, Y., Wood Jr., Aowphol, A. 2022. The taxonomy and phylogeny of the Cyrtodactylus brevipalmatus group (Squamata: Gekkonidae) with emphasis on C. interdigitalis and C. ngati. Vertebrate Zoology. 72(2022): 245-269.
2. Chuaynkern, C., Makchai, S., Chuaynkern, Y. 2022. Larval description of Fea?s horned frog Brachytarsophrys feae (Boulenger, 1887) (Anura: Megophryidae) from northern Thailand. Agricultural and Natural Resources. 56(2022): 225-232. [Q3]
3. Chunskul, J., Thongproh, P., Simmasian, W., Arkajag, J., Tongpun, S., Kanishthajata, P., Prompalad, Duangjai, S., Duengkae, P., Phochayavanich, R., Chuaynkern, C., Chuaynkern, Y. 2021. Molecular identification and morphological description of Theloderma albopunctatum tadpoles from the Phu Khiao-Nam Nao Forest Complex, northeastern Thailand. Biodiversitas. 22(11): 5145-5161. [Q3]
4. Rongchapho, P., Thongproh, P., Chuaynkern, C., Intuman, C., Chuaynkern, Y. 2021. Clutch size of the Rugose frog, Hoplobatrachus rugulosus (Wiegmann, 1834), from Phu Khiao Wildlife Sanctuary, northeastern Thailand. Herpetology Notes. 14: 1253-1256. [Q2]
5. Duangjai, S., Srisodsuk, S., Chuaynkern, C., Chuaynkern, Y. 2020. Complete mitochondrial genome of Tropidophorus hangnam (Squamata: Scincidae) with phylogenetic analysis. Mitochondrial DNA Part B. 5(3): 3701-3702. [Q4]
6. Dowwiangkan, T., Chuaynkern, Y., Dumrongrojwattana, P., Duengkae, P. 2020. Diet composition and neighboring prey community of the Phuping newt (Tylototriton uyenoi) in Maesa-Kogma Biosphere Reserve, Chiang Mai Province, northern Thailand. Biodiversitas. 21(10): 4515-4523.
7. Thongproh, P., Chunskul, J., Rongchapho, P., Chuaynkern, C., Chuaynkern, Y., Srisonchai, R., Saengsri, C., Aonpime, P., Phochayavanich, R., Kanishthajata, P., Phusaensri, S., Prompalad, S., Tongpun, S., Arkajag, J., Duengkae, P. 2020. Prey items of some amphibians and reptiles in Phu Khieo-Nam Nao Forest Complex, northeastern Thailand. Biodiversitas. 21(9): 4124-4130.
8. Nurngsomsri, P., Chuaynkern, C., Duengkae, P., Sanguansombat, W., Grismer, L.L., Chuaynkern, Y. 2019. Cyrtodactylus leegrismeri Chan and Norhayati, 2010 (Sauria: Gekkonidae): A first country record for Thailand. Songklanakarin Journal of Science and Technology. 41(6): 1319-1327. [Q3]
9. Chuaynkern, C., Kaewtongkum, N., Duengkae, P., Chuaynkern, Y. 2019. Tadpoles of Khao Wang frog Humerana miopus (Amphibia, Ranidae): Description of external morphology and buccal anatomy. Maejo International Journal of Science and Technology. 13(3): 217-230.
10. Thongproh, P., Duengkae, P., Ratree, P., Phetcharat, E., Kingwongsa, W., Jaitrong, W., Chuaynkern, Y., Chuaynkern, C. 2019. Species diversity and prey items of amphibians in Yoddom Wildlife Sanctuary, northeastern Thailand. Biodiversitas. 20(9): 1718-1732.
11. Chuaynkern, Y., Duengkae, P., Chuaynkern, C., Pinthong, K., Tanomthong, A. 2019. Enhydris subtaeniata (Bourret1934) (Serpentes: Homalopsidae): New distribution record and map. Herpetology Notes. 12: 561-564.
12. Phimmachak, S., Richards, S.J., Sivongxay, N., Seateun, S., Chuaynkern, Y., Makchai, S., Som, H.E., Stuart, B.L. 2019. A new caruncle-bearing fanged frog (Limnonectes, Dicroglossidae) from Laos and Thailand. ZooKeys. 846: 133-155.
13. Moonasa, B., Thongproh, P., Phetcharat, E., Kingwongsa, W., Ratree, P., Duengkae, P., Somdee, T., Chuaynkern, Y., Chuaynkern, C. 2018. The stomach contents of some anuran tadpoles from Thailand. Journal of Wildlife in Thailand. 25: 21-40.
14. Chuaynkern, Y., Nurngsomsri, P., Chuaynkern, C., Duengkae, P., Karaphan, S. 2018. Cyrtodactylus elok Dring, 1979 (Sauria, Gekkonidae): A first country record for Thailand. Biodiversitas. 19(6): 2111-2117. [Q3]
15. Youjaroen, M., Chuaynkern, C., Chuaynkern, Y., Duengkae, P., Taksintum, W., Phochayavanich, R. 2018. Distribution of Rhacophorus feae Boulenger, 1893 and Rhacophorus maximus G?nther, 1858 (Anura: Rhacophoridae) in Thailand. Russian Journal of Herpetology. 25(3): 165-171.
16. Dowwiangkan, T., Ponpituk, Y., Chuaynkern, C., Chuaynkern, Y., Duengkae, P. 2018. Population and habitat selection of the Tylototriton uyenoi in the Maesa-Kogma Biosphere Reserve, Chiang Mai Province, northern Thailand. Alytes. 36(1-4): 300-313.
17. Phusaensri, S., Kaewboribut, T. Phummisutthigoon, S., Kaewtongkum, N., Youjaruen, M., Tongpun, P., Khongcharoensuk, H., Nurngsomsri, P., Chuaynkern, C., Duengkae, P., Chuaynkern, Y. 2018. Theloderma petilum (Anura: Rhacophoridae): a new country record for Thailand. Alytes. 36(1-4): 289-299.
18. Chuaynkern, C., Kaewtongkum, N., Ohler, A., Duengkae, P., Duangjai, S., Makchai, S., Chuaynkern, Y. 2018. First description of the Nanorana(Chaparana) aenea(Smith, 1922) tadpole from northern Thailand and additional information on the Quasipaa (Eripaa) fasciculispina (Inger, 1970) tadpole buccopharyngeal anatomy. Alytes. 36(1-4): 93-108.
19. Thongproh, P., Chuaynkern, C., Hanjavanit, C., Chuaynkern, Y., Ratree, P., Duengkae, P., Phetcharat, E., Kingwongsa, W. 2018. Histological differentiation of gular skin between male and female Micryletta inornata (Boulenger, 1890) from Yoddom Wildlife Sanctuary, UbonRatchathani Province, Thailand. Alytes. 36(1-4): 54-62.
20. Thongproh, P., Youjaroen, M., Chuaynkern, Y., Chuaynkern, C., Ratree, P., Duengkae, P., Phetcharat, E., Maiprom, W., Ungprombundith, W., Wongpaiseart, T. 2018. On the identities of Rhacophorus jarujini Matsui and Panha, 2006 and Rhacophorus orlovi Ziegler and K?hler, 2001 (Amphibia, Anura, Rhacophoridae) from Thailand. Maejo International Journal of Science and Technology. 12(1): 36-50.
21. Patawang, I., Chuaynkern, Y., Supanuam, P., Maneechot, N., Pinthong, K., Tanomtong, A. 2018. Cytogenetics of the skinks (Reptilia, Scincidae) from Thailand; IV: newly investigated karyotypic features of Lygosoma quadrupes and Scincella melanosticta. Caryologia.71(1): 29-34.
22. Tongsrisuk, R., Chuaynkern, Y., Tanomtong, A., Punsoomboon, S. 2017. Application of a Natural Dye from Purple Sweet Corn (Zea mays saccharata) for Plant Cell Mitosis Studies. Koch Cha Sarn Journal of Science. 39(2): 34-44.
23. Chuaynkern, C., Machan, D., Duengkae, P., Chuaynkern, Y. 2017. External and buccal morphologies of Glyphoglossus guttulatus, Microhyla butleri and Microhyla pulchra (Anura: Microhylidae). Journal of Wildlife in Thailand. 24(1): 1-12.
24. Prasopsin, S., Thongnetre, W., Tanomtong, A., Chuaynkern, Y., Patawang, I. 2017. Cytogenetics of the skinks (Reptilia, Scincidae) from Thailand; III: the first karyological study of Sphenomorphus maculatus and Jarujinia bipedalis. Caryologia. 70(3): 216-221.
25. Srichairat, N., Jantrarotai, P., Duengkae, P., Chuaynkern, Y. 2017. Identification key to species of the flying lizard genus Draco Linnaeus, 1758 (Squamata: Agamidae) in Thailand. Agricultural and Natural Resources. 51(1): 40-46.
26. Srichairat, N., Duengkae, P. Jantrarotai, P., Chuaynkern, Y. 2016. Sexual dimorphism in the spotted flying lizard Draco maculatus (Gray, 1845) (Squamata: Agamidae) from Thailand. Agriculture and Natural Resources. 50(2): 120-124.
27. Patawang, I., Pinthong, K., Phimphan, S., Chuaynkern, Y., Duengkae, P., Tanomtong, A. 2016. Karyological characteristics of the Koh Tao caecilian, Ichthyophis kohtaoensis (Amphibia: Gymnophiona: Ichathyophiidae) by conventional staining and Ag-NOR banding techniques. Rendiconti Lincei. 27(4): 597-602.
28. Patawang, I., Tanomtong, A., Kaewmad, P., Chuaynkern, Y., Duengkae, P. 2016. New record on karyological analysis and first study of NOR localization of parthenogenetic brahminy blind snake, Ramphotyphlops braminus (Squamata, Typhlopidae) in Thailand. Nucleus DOI 10.1007/s13237-015-0154-z.
29. Mahaprom, R., Duengkae, P., Chuaynkern Y. 2015. Population density and morphometry analysis for sex determination in Varanus salvator from Bangkachao, Samutprakran Province. Thai Journal of Forestry. 34(3): 109-123.
30. Grosjean, S., Bordoloi, S., Chuaynkern, Y., Chakravarty, P., Ohler, A. 2015. When young are more conspicuous than adults: a new ranid species (Anura: Ranidae) revealed by its tadpole. Zootaxa. 4058(4): 471-498.
31. Oonraun, W., Duengkae, P., Chuaynkern, C., Chuaynkern, Y. 2015. A relative abundance of Quasipaa fasciculispina between interior and exterior areas of Khao Soi Dao Wildlife Sanctuary, Chanthaburi Province. Journal of Wildlife in Thailand. 22: 141-154.
32. Srichairat, N., Duengkae, P., Jantrarotai, P., Chuaynkern, Y. 2015. The morphometric size of the flying lizards genus Draco Linnaeus, 1758 (Sauria: Agamidae) in Thailand. Journal of Wildlife in Thailand. 22: 1-7.
33. Patawang, I., Tanomtong, A., Chuaynekrn, Y., Chuaynkern, C., Duengkae, P. 2015. Karyotype homology between Calotes versicolor and C. mystaceus (Squamata, Agamidae) from northeastern Thailand. Nucleus. DOI 10.1007/s13237-015-0142-3.
34. Grosjean, S., Ohler, A., Chuaynkern, Y., Cruaud, C., Hassanin, A. 2015. Improving biodiversity assessment of anuran amphibians using DNA barcoding of tadpoles. Case studies from Southeast Asia. Comtes Rendus Biologies. 338 (2015): 351-361.
35. Aowphol, A., Rujirawan, A., Taksintum, W., Chuaynkern, Y., Stuart, B.L. 2015. A new caruncle-bearing Limnonectes (Anura: Dicroglossidae) from northeastern Thailand. Zootaxa. 3956(2): 258-270.
36. Pimphan, S., Tanomthong, A., Chuaynkern, Y., Patumthong, D. 2015. Karyological analysis of red junglefowl (Gallus gallus gallus Linnaeus, 1758) using egg fibroblastic cell culture. KKU Science Journal. 43(1): 39.48.
37. Chuaynkern, Y., Duengkae, P., Chuaynkern, C., Chitchamnong, W. 2015. Isopachys borealis Lang & B?hme, 1990 (Squamata: Scincidae): New distribution record and map. Check List. 11(1): 1-3.
38. Patawang, I., Tanomthong, A., Chuaynkern, Y., Duengkae, P. 2014. Karyotype of large flying fox (Pteropus vampyrus) in Thailand. KKU Science Journal. 42(4): 761-770.
39. Ohler, A., Amarasinghe, A.A.T., Andreone, F., Bauer, A., Borkin, L., Channing, A., Chuaynkern, Y., Das, I., Deuti, K., Fr?tey, T., Matsui, M., Nguyen, T., Pyron, R.A., R?del, M.O., Segniagbeto, G.H., Vasudevan, K., Dubois, A. 2014. Case 3666 Dicroglossidae Dubois, 1987 (Amphibia, Anura): proposed conservation. Bulletin of Zoological Nomenclature. 71(4): 244-249.
40. Ponpituk, Y., Tasen, W., Duengkae, P., Chuaynkern, Y. 2014. Diet of the Taylor?s stream frog (Limnonectes taylori) in Hill evergreen forest at Huai Kok Ma Biosphere Reserve, Chiang Mai Province. Journal of Wildlife in Thailand. 21(1): 26-40.
41. Chuaynkern, Y., Duengkae, P., Pongcharoen, C., Chuaynkern, C., Horsin, L. 2014. Opisthotropis spenceri Smith, 1918 (Serpentes: Natricidae): the third and fourth specimens. Journal of Wildlife in Thailand. 21(1): 1-14.
42. Srichairat, N., Jantrarotai, P., Duengkae, P., Chuaynkern, Y. 2014. Morphometric analysis of three Draco lizard species (D. blanfordii, D. maculatus, and D. taeniopterus) (Squamata: Agamidae) from Thailand. Kasetsart Journal (Natural Science). 48: 383-402.
43. Patawang, I., Tanomthong, A., Phimphan, S., Chuaynkern, Y., Chuaynkern, C., Phaengphairee, P., Khrueanet, W., Nithikulworawong, N. 2014. The identification of sex-chromosomes and karyological analysis of rice frog, Fejervarya limnocharis (Anura, Ranidae) from northeastern Thailand. Cytologia. 79(2): 141-150.
44. Nithina, K., Thongproh, P., Nurngsomsri, P., Chuaynkern, Y., Chuaynkern, C., Siangsuwan, T. 2014. Geographical distribution. Dasia olivacea. Herpetological Review. 45(3): 462.
45. Nurngsomsri, P., Chuaynkern, Y., Chuaynkern, C., Thongpun, P., Duengkae, P. 2014. Geographical distribution. Chrysopelea ornata. Herpetological Review. 45(2): 284-285.
46. Chuaynkern, Y., Chuaynkern, C., Duengkae, P., Ponpituk, Y., Tasen, W. 2014. Tropidophorus berdmorei. Diet. Herpetological Review. 45(2): 333-334.
47. Chuaynkern, Y., Chuaynkern, C., Arkajag, J., Tongpun, S., Duengkae, P. 2014. Geographical distribution. Tropidophorus thai. Herpetological Review. 45(1): 93.
48. Chuaynkern, Y., Chuaynkern, C., Eimampai, K., Sornsa, T., Ittiporn, K., Ouchan, C., Duengkae, P. 2013. Geographical distribution. Tropidophorus laotus. Herpetological Review. 44(4): 627.
49. Waiprom, L., Chuaynkern, Y., Duengkae, P., Chuaynkern, C., Sriboarod, K. 2013. Tropidophorus robinsoni Smith, 1919 (Squamata: Scincidae): new distribution record and map. Check List. 9(2): 465-466.
50. Chuaynkern, Y., Duengkae, P., Chuaynkern, C., Tanomtong, A., Patawang, I. 2013. Reptilia, Squamata, Scincidae, Lygosoma haroldyoungi (Taylor, 1962): new distribution records. Check List. 9(1): 118-120.
51. Chuaynkern, Y., Simngam, O., Makchai, S., Chuaynkern, C., Duengkae, P. 2012. Geographical distribution. Ingerana tenaserimensis. Herpetological Review. 43: 440.
52. Chuaynkern, Y., Chuaynkern, C. 2012. Checklist of amphibians in Thailand. Journal of Wildlife in Thailand. 19(1): 163-211.
53. Chuaynkern, Y., Chuaynkern, C. 2012. Checklist of reptiles in Thailand. Journal of Wildlife in Thailand. 19(1): 75-162.
54. Aran, S., Chuaynkern, C., Duengjai, S., Chuaynkern, Y. 2012. Morphology of some tadpoles in Khon Kaen University, Khon Kaen Province. Journal of Wildlife in Thailand. 19(1): 41-73.
55. Chuaynkern, Y., Duengkae, P., Sribandit, P., Bunchornratana, K., Chuaynkern, C., Khewwan, N., Tipayanukul, S. 2011. Amphibia, Anura, Dicroglossidae, Quasipaa fasciculispina (Inger, 1970): distribution extension. Check List. 7(2): 114-116.
56. Chuaynkern, Y., Ohler, A., Inthara, C., Duengkae, P., Makchai, S., Salangsingha, N. 2010. A revision of species in the subgenus Nidirana Dubois, 1992, with special attention to the identity of specimens allocated to Rana adenopleura Boulenger, 1909, and Rana chapaensis (Bourret, 1937) (Amphibia: Anura: Ranidae) from Thailand and Laos. The Raffles Bulletin of Zoology. 58(2): 291-310.
57. Chuaynkern, Y., Duengkae, P. 2010. Geographic distribution: Ophisaurus gracilis (Burmese glass lizard). Herpetological Review. 41 (1): 107-108.
58. Chuaynkern, Y., Inthara, C., Duengkae, P., Songchan, R. 2010. Geographic extension of Odorrana aureola Stuart, Chuaynkern, Chan-ard and Inger, 2006 in Thailand (Amphibia: Anura: Ranidae). The Thailand Natural History Museum Journal. 4(1): 29-33.
59. Duengkae, P., Chuaynkern, Y. 2009. Observations of basking in Varanus bengalensis nebulosus from northeastern Thailand. Biawak. 3(3): 88-92.
60. Duengkae, P., Chuaynkern, Y. 2009. A road-killed Water monitor Varanus salvator macromaculatus: negative impact from the forest route in Khao Yai National Park, Thailand. Biawak. 3(1): 223-225.
61. Chuaynkern, Y., Duengkae, P., Wongwai, A. 2009. Natural history notes. Kalophrynus interlineatus Antipredator behavior. Herpetological Review. 40(2): 205.
62. Chuaynkern, Y., Wongwai, A., Duengkae, P., Hasin, S. 2009. Natural history notes. Kalophrynus interlineatus Diet. Herpetological Review. 40(2): 205.
63. Chuaynkern, Y., Salangsingha, N., Makchai, S., Inthara, C., Duengkae, P. 2009. First description of adult male of Fejervarya triora (Amphibia, Ranidae) with recent distribution records. Alytes. 27(1): 13-24.
64. Chuaynkern, Y., Inthara, C. 2009. Jarujin Nabhitabhata (1950-2008). Alytes. 26(1-4): 176-180.
65. Inthara, C., Chuaynkern, Y., Duengkae, P., Grosjean, S. 2009. The tadpole of Quasipaa fusciculispina (Inger, 1970) from southeastern Thailand, with the description of its buccal anatomy. Alytes. 26(1-4): 86-96.
66. Chuaynkern, Y. 2009. Researching on amphibians and reptiles in Thailand: successful in the past and challenging in the future. Journal of Wildlife in Thailand. 16(1): 6-7. [In Thai]
67. Chuaynkern, Y., Inthara, C., Duengkae, P., Thong-aree, S. 2008. On the identity of Rana baramica Boettger, 1901 from southern Thailand. Journal of Wildlife in Thailand. 15(1): 29-36.
68. Duengkae, P., Chuaynkern, Y., Jaitrong, W., Waengsothorn, S. 2008. New species of animals named by or for Dr. Jarujin Nabhitabhata (1950-2008). Journal of Wildlife in Thailand. 15(1): 1-16. [In Thai]
69. Chuaynkern, Y., Inthara, C., Songchan, R., Duengkae, P. 2008. Geographical distribution. Tylototriton verrucosus. Herpetological Review. 39(3): 361.
70. Chuaynkern, Y., Sarimanon, T. 2009. Natural history notes. Boiga siamensis. Diet. Herpetological Review. 40(1): 93-94.
71. Chuaynkern, Y., Inthara, C., Kumtong, P. 2008. Natural history notes. Kaloula pulchra. Antipredator behavior. Herpetological Review. 39(2): 209.
72. Chuaynkern, Y., Inthara, C., Duengkae, P. 2007. Natural history notes. Leptobrachium smithi antipredator behavior. Herpetological Review. 38(3): 321-322.
73. Stuart, B.L., Chuaynkern, Y. 2007. A new Opisthotropis (Serpentes: Colubridae: Natricinae) from northeastern Thailand. Current Herpetology. 26(1): 35-40.
74. Chuaynkern, Y., Makchai, S. 2006. Geographical distribution. Boiga drapizii. Herpetological Review. 37(4): 496.
75. Stuart, B.L., Chuaynkern, Y., Chan-ard, T., Inger, R.F. 2006. Three new species of frogs and a new tadpole from eastern Thailand. Fieldiana, Zoology New Series. 111: 1-19.
76. Chuaynkern, Y. 2005. Note on new distribution record of the Dalat Frog Rana milleti Smith, 1921 in southeastern Thailand. The Thailand Natural History Museum Journal. 1(2): 189-190.
77. Chuaynkern, Y., Nabhitabhata, J., Inthara, C., Kumsook, M., Somsri, K. 2005. A new species of the water skink Tropidophorus (Reptilia: Squamata: Scincidae) from northeastern Thailand. The Thailand Natural History Museum Journal. 1(2): 165-176.
78. Chuaynkern, Y., Inthara, C., Laotaeo, S. 2005. Additional Record of the Variable Skink Mabuya macularia (Blyth, 1853) in Pathum Thani Province, Thailand. The Thailand Natural History Museum Journal. 1(1): 87-89.
79. Inthara, C., Laohachinda, V., Nabhitabhata, J., Chuaynkern, Y., Kumtong, P. 2005. Mouth part structures and distribution of some tadpoles from Thailand. The Thailand Natural History Museum Journal. 1(1): 55-78.
80. Chuaynkern, Y., Inthara, C. 2004. Record of egg-laying by Indo-Chinese Sand Snake Psammophis condanarus (Merrem, 1820) in Captivity. Journal of Wildlife in Thailand. 12 (1): 218-222.
81. Inthara, C., Chuaynkern, Y., Kumtong, P. 2004. A recent survey of the herpetofauna in Khao Ang Rui Ni Wildlife Sanctuary in southeastern Thailand. Journal of Wildlife in Thailand. 12 (1): 177-207.
82. Chuaynkern, Y., Ohler, A., Inthara, C., Kumtong, P., Dubois, A. 2004. The recent distribution of Rana milleti Smith, 1921 in mainland Southeast Asia with the first record of Cambodia. The Natural History Journal of Chulalongkorn University. 4(1): 1-13.
83. Leong, T.M., Chan-ard, T., Chuaynkern, Y. 2003. Additional anuran and saurian records for Phuket, South Thailand. The Natural History Journal of Chulalongkorn University. 3(1): 17-21.
84. Chuaynkern, Y., Duengkae, P., Maneerat, S., Kanishthajata, P., Karaphan, S. 2002. List of amphibians and reptiles in eastern Thungyai Naresuen Wildlife Sanctuary, Tak Province. Journal of Wildlife in Thailand. 10(1): 71-81. [In Thai with English abstract]
85. Khobkhet, O., Chuaynkern, Y., Khobkhet, P. 2001. Dangerous animals for tourism. The Journal of Environmental Medicine. 3(2): 305-314. [In Thai]

อื่น ๆ:

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น