สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    ยอดชาย ช่วยเงิน

ชื่อ-นามสกุล: ยอดชาย ช่วยเงิน ()
ตำแหน่ง: อาจารย์
ห้องทำงาน:
E-mail:
Website:
การศึกษา:

สาขาที่สนใจ:

วิชาที่สอน:

งานวิจัยหรืองานที่สนใจ:

บทความและสิ่งตีพิมพ์:

อื่น ๆ:

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แนะนำ/ติชมภาควิชาได้ ที่นี่